Uw kosten voor deelname zijn 40,00. Dit bedrag dient u voor de keuring aan ons over te maken.

Bent u geïnteresseerd uw bedrijf te onderscheiden van anderen door uw kwaliteitsreparatie via Van Bommel extra aandacht te geven? Vult u dan alstublieft bijgaand formulier in.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJFFORMULIER VAN BOMMEL MEESTER SCHOENMAKER

Firma-naam:............................................................................................................................

Vestigingsadres:......................................................................................................................

Postcode/woonplaats:.............................................................................................................

Telefoonnummer:....................................................................................................................

Wekelijkse sluitingsdag...........................................................................................................

 

Alstublieft € 40,00 overmaken op rekeningnummer IBAN: NL90 INGB 0655 6758 17 - BIC: INGBNL2A (ING Breda)t.n.v. Schoenfabriek Wed. J.P. van Bommel B.V., Postbus 1, 5066 ZH Moergestel - Nederland

Nederland. o.v.v. aanvraag Meester Schoenmaker